Aanpassen van de venstergrootte of vensterpositie van uw schermen Afdrukken

Bij de meeste vensters in uw Dave applicatie kunt u de standaard schermgrootte of de standaard positie van het venster op uw computerscherm aanpassen naar uw eigen wensen.

Hoe gaat u te werk?
U doet een rechtermuisklik (onder Windows) of Control-Klik (op Mac) op het venster dat u wenst aan te passen en u krijgt dan volgend menu te zien:
-------------------------------
Bewaar vensterpositie
Standaard vernsterpositie
Afdruk venster
-------------------------------

Opgelet bij vensters met een overzicht (bijvoorbeeld documentoverzichten) :
hier mag u niet op de gegevens van het overzicht klikken want dan krijgt u een ander menu te zien, u moet naast de gegevens klikken of helemaal onderaan het venster.


Bij "Bewaar vensterpositie" wordt de positie van het venster op het scherm voor de gebruiker opgeslagen.
Zo kunt u bijvoorbeeld een ingavescherm als het ware volledig opentrekken volgens de grootte van uw computerscherm. Wanneer dit inputscherm dan een volgende keer geopend wordt, verschijnt het op identiek dezelfde plaats. Bij overzichtsschermen kunt u op die manier de kolombreedtes aanpassen aan uw eigen behoeftes en bijvoorbeeld bepaalde kolommen die u niet gebruikt, verstoppen door ze heel smal te zetten en andere zichtbaarder te maken door ze te verbreden. De gewijzigde kolombreedte wordt dan ook bewaard. U kunt ook een venster in een bepaalde hoek van uw scherm zetten. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld de positie van het venster met de modules op een andere plaats bewaren.

Kiest u nadien "Standaard vensterpositie" dan wordt de standaard positie van het venster terug ingenomen.

Via "Afdruk venster" kunt u een schermafdruk maken van het venster.

 Bewaren vensterpositie