Case Study ADMB
DE UITDAGING

De implementatie van een uiterst snelle analytische tool voor boekhoudkundige rapportering.


DE JUST SOFTWARE- OPLOSSING

Implementatie van DAVE: de ERP-oplossing van Just Software.


DE RESULTATEN

Het voornaamste resultaat is de zeer vlotte verwerking van boekhoudresultaten en het exporteren ervan in Excel en Access-toepassingen, zonder de tussenkomst van een informaticus.

Analytische boekhoudrapportering voor ADMB

logo_admb Download PDF

Over ADMB

ADMB staat bedrijven, zelfstandige ondernemers en particulieren bij op vlak van sociale wetgeving en personeelsbeleid. Het bedrijf coacht en begeleidt ondernemingen op hun zoektocht naar meer zekerheid via een evenwichtig human resources-beheer, aangepaste verzekeringen, preventie en bescherming op het werk, kinderbijslag, afwezigheidscontrole, etc.

ADMB biedt ondernemers, bouwbedrijven, zelfstandigen en particulieren een volledige service aan, waarbij persoonlijke dienstverlening centraal staat. Door de individuele aanpak koos ADMB heel bewust voor decentralisatie van zijn kantoren. De voordelen van een gedecentraliseerde dienstverlening worden gekoppeld aan het gebruik van de modernste informatie- en telecommunicatiesystemen voor een geautomatiseerde en uiterst efficiënte gegevensverwerking.

Analytische rapportering

Vanaf 2004 werkte ADMB - dat als overkoepelende organisatie een dertigtal dienstverlenende organisaties groepeert - met het software-pakket Cockpit Boekhouding. Deze dienstverlenende organisaties omvatten een erkend sociaal secretariaat, een kinderbijslagfonds, een sociale kas voor zelfstandigen, een externe dienst voor preventie en welzijn op het werk, een erkend rekruterings- en selectiebureau, een interimkantoor en nog veel meer.

Voor het bijhouden van die verschillende boekhoudingen had ADMB nood aan een analytische rapportering. De analytische module van het boekhoudpakket Cockpit, dat ze sinds 2004 gebruikten, bleek hiervoor niet meer toereikend. ADMB besloot deze in 2006 in te ruilen voor DAVE, het nieuwe boekhoudsoftware-pakket van Just Software.

De overstap

“De migratie van het boekhoudpakket Cockpit naar DAVE Accounting verliep vlekkeloos” zegt Eddy Mortier, afdelingshoofd Finance & Accounting bij ADMB. “De omzetting van de verschillende Cockpit-gegevensbestanden naar de nieuwe toepassing was in een mum van tijd geklaard. Ook de medewerkers van onze boek- houdafdeling en servicedesk vonden probleemloos hun weg in het nieuwe programma. Omdat de basisprincipes niet wijzigden, was iedereen snel met de nieuwe interface vertrouwd.”

Verbeteringen

Niet alle ADMB-verenigingen of vennootschappen zijn BTW-plichtig. Maar in Cockpit was het niet mogelijk hiertussen een onderscheid te maken en was ADMB verplicht voor beide categorieën dezelfde procedure te volgen.

Eddy Mortier legt uit: “Met DAVE Accounting kunnen we dat onderscheid wel maken, wat onze procedures aanzienlijk vereenvoudigt. Bovendien biedt DAVE meer mogelijkheden tot controle van de BTW-vakken, wat toelaat fouten vlugger op te sporen. Wij willen ook gegevens uit onze boekhoudingen verwerken in diverse Microsoft Office-applicaties. Waar dit vroeger veel manuele input vergde, kunnen wij nu via ODBC-koppelingen een verbinding maken tussen de data in de DAVE- boekhouding en de Access- en Excel-toepassingen. Deze toepassingen worden automatisch bijgewerkt op basis van de data in DAVE”.

Tot slot kan ADMB sinds de implementatie van DAVE op een erg eenvoudige manier data uit andere toepassingen importeren in de diverse boekhoudingen. Gegevens van klanten, facturen en financiële verrichtingen kunnen zeer snel in DAVE worden geïmporteerd.

www.admb.be