Automatisch afpunten van alle openstaande historieken van één klant of één algemene rekening Afdrukken

In de module Dave Accounting kunt u via onderhoud alle openstaande verrichtingen van klanten en leveranciers automatisch laten afpunten.

Via de historiek van de klant, de leverancier of de algemene rekening kunt u manueel afpunten door de historieklijnen te selecteren en op de knop "Afpunten" te klikken.

U kunt nu ook automatisch afpunten door de "Shift"-toets in te drukken en op dezelfde knop "Afpunten" te klikken. U krijgt dan de melding "Automatisch afpunten van alle verrichtingen?". Antwoordt u bevestigend dan worden alle openstaande verrichtingen van de klant, leverancier of algemene rekening afgepunt voor zover debet en credit overeenkomen.

Dave tip: automatisch afpunten