Overzichten - Zoeken in een lijst PDF Afdrukken E-mail

Wanneer u na een zoekopdracht een schermoverzicht krijgt met een massa informatie kan het handig zijn om op een snelle manier gegevens hierin op te zoeken.Ā 

Hoe doet u dit?

Als u zoekt door de letters van het woord in te typen, zal u merken dat de lijn met het gezochte woord automatisch geselecteerd wordt.

Als u eerst een sterretje (*) ingeeft, gevolgd door de beginletters van het te zoeken woord dan zal het programma in de volledige lijst zoeken naar de eerste lijn die beantwoordt aan de ingetypteĀ tekst. Indien de ingegevenĀ tekst meerdere malen voorkomt, kunt u met de plus- en de min-toets respectievelijk navigeren naar de volgende en de vorige lijn die beantwoordt aan de gezochte waarde.

Geeft u geen sterretje (*) in maar enkel de te zoeken tekst dan zoekt het programma enkel in de eerste kolom van het overzicht. Als u zich vergist heeft,Ā of u wenst een nieuwe selectie uit te voeren, druk dan de ā€œBackspaceā€-toets in. Hiermee wist u de vorige ingetikte tekst.


Terug