Welke verschillen bestaan er tussen Cockpit en Dave? Afdrukken

Hier volgt een opsomming van de belangrijkste verschillen tussen Cockpit en Dave. Bepaalde functionaliteiten zitten vervat in de basismodules, andere vereisen toegang tot (een) aparte (sub)module(s). Voor meer info contacteert u best onze diensten.

Algemeen

 • De opslag van de gegevens is verschillend. In Cockpit worden de gegevens opgeslagen in een gewoon bestand (.DF1). Er is geen echte beveiliging van de gegevens. In Dave zitten de gegevens opgeslagen in een SQL-database, volledig beveiligd.
 • Client/Server technologie in Dave: overal waar er internet is, zijn de gegevens bereikbaar: op kantoor, thuis, bij de boekhouder. En dit zonder extra software.
 • In Dave heeft men de mogelijkheid om alle bestaande rapporten als gebruiker aan te passen.
 • In Dave kan men van rapporten rechtstreeks PDF-documenten maken.
 • In Dave kan men alle rapporten automatisch als PDF-bijlage via e-mail versturen.
 • In Dave is er een volledige integratie van de boekhouding met de orderadministratie.
 • In Dave kunt u de grootte en de positie van elk geopend venster instellen en bewaren.
 • In Dave kunt u twee identieke vensters naast elkaar zetten met verschillende informatie (bijvoorbeeld twee klantenfiches).
 • In Dave kunt u zaken activeren via de rechtermuisklik. In Cockpit is dit niet mogelijk.
 • In Dave is de toegangsbeveiliging per gebruiker veel uitgebreider dan in Cockpit.
 • Andere programma's (o.a. Excel of Webtoepassingen) hebben gemakkelijk toegang via ODBC tot de gegevens van Dave. In Cockpit was dergelijke koppeling niet evident.
 • In Dave is het opzoeken van gegevens niet beperkt tot de selectievensters. Via uitgebreide selectie kan men zoeken op elk veld in de database.
 • In Dave kan men elk overzicht gemakkelijk exporteren, in Cockpit is dit niet mogelijk.
 • In Dave kan men een back-up nemen van de gegevens ook als de gebruikers aan het werk zijn, in Cockpit kan dit niet.
 • In Dave kan men een oude back-up terugplaatsen en de gegevens laten bijwerken tot de huidige situatie. In Cockpit is dit niet mogelijk.
 • In Dave wordt gewerkt met transacties. Als er iets fout loopt, wordt de volledige transactie teruggedraaid. In Cockpit is dit niet mogelijk wat regelmatig resulteerde in beschadigde gegevens.
 • Dave is beter geschikt dan Cockpit om te werken met heel grote gegevensbestanden.

Boekhouding

 • In Dave kunnen ook boekjaren die verschillend zijn van het kalenderjaar automatisch aangemaakt worden.
 • In Dave kan men ook BTW-periodes afsluiten. In een afgesloten BTW-periode kan men nog altijd het financieel gedeelte ingeven.
 • In Dave kan men de nummering van de dagboeken al of niet automatisch instellen.
 • In Dave kan men ook BTW-vakken van andere landen ingeven.
 • In Dave werken de aankoop- en verkoopdagboeken op dezelfde manier en wordt de BTW per tegenboeking opgesplitst wat toelaat om een correcte omzet en BTW vergelijking op te stellen.
 • In Dave kan men op de BTW-aangifte de details per BTW-vak bekijken.
 • In Dave moet men het aparte venster om analytisch te boeken niet meer gebruiken wat resulteert in een snellere invoer.
 • In Dave kan men in het financieel en diversen dagboek gemakkelijk wijzigingen aanbrengen. In Cockpit kon dit enkel door lijnen te verwijderen en terug in te geven.
 • In Dave kunnen de betaalopdrachten sneller verwerkt worden: geen tussenvenster als selectie; groeperen van betalingen op elk moment instelbaar; een deel van een factuur betalen is mogelijk; klanten terugbetalen is mogelijk.
 • In Dave kan men CODA-bestanden (elektronische rekeninguittreksels) automatisch verwerken. In Cockpit is dit niet voorzien.
 • In Dave zijn afschrijvingen en fiches 281.50 automatisch gekoppeld met de aankoopfactuur en afschrijvingen kunnen aangeduid worden als verkocht.
 • In Dave kan men een boekjaar meerdere malen voorlopig afsluiten.
 • In Dave verloopt de overboeking van de openstaande posten bij een afsluiting van een boekjaar niet achter de schermen zoals in Cockpit, maar via een aparte diverse boeking, wat een betere controle toelaat.
 • In Dave is het versturen van rekeninguittreksels sterk verbeterd. Naast het berekenen van intresten kan men de uittreksels automatisch via e-mail versturen.
 • In Dave heeft men bij de afdruk van de BTW-listing de mogelijkheid om een bestand te importeren in geval een deel van de gegevens afkomstig is van een vorig pakket.
 • In Dave heeft men een interactief overzicht van de algemene rekeningen met zijn totalen, met doorklik mogelijkheden naar een lagere niveau, tot de boeking zelf.
 • Mooier uitgewerkte managementrapporten met gebruik van grafische boomstructuren.

Orderadministratie

 • In Dave kan men werken met meerdere vestigingen in eenzelfde firma en met meerdere magazijnen.
 • In Dave kan men de voorraad bijhouden per magazijn maar indien men dit wenst ook per locatie binnen een magazijn.
 • In Dave kan men de voorraad bijhouden per lotnummer.
 • In Dave is het werken met serienummers beter uitgewerkt en moet de voorraad steeds overeenkomen met het aantal serienummers.
 • In Dave kan men met verschillende voorraadeenheden werken per artikel. Zo kan de eenheid bij aankoop verschillen van de voorraadeenheid en kan de eenheid bij verkoop ook verschillen.
 • In Dave is het beheer van kortingen veel uitgebreider: kortingstabellen kunnen zowel voor klanten als voor leveranciers bijgehouden worden. Prijzen die enkel geldig zijn gedurende een bepaalde periode kunnen bijgehouden worden.
 • In Dave kunt u artikelen aanduiden waarop de globale korting niet van toepassing is.
 • In Dave kunt u artikelen ingeven met maten en kleuren.
 • In Dave kunt u in een artikelfiche een beeld opslaan en kunt u allerhande bijlages toevoegen ( o.a. Excel-documenten, tekeningen, PDF's, ...)
 • In Dave is de documentenstroom langs de aankoop uitgebreid met prijsaanvragen, consignaties en facturen.
 • In Dave is de opvolging van consignaties zowel langs aankoop- als verkoopkant beter uitgewerkt.
 • In Dave is er naast een bestelvoorstel ook een productievoorstel.
 • In Dave is de productiemodule beter uitgewerkt en kan men de werkelijk geproduceerde aantallen ingeven.
 • In Dave zijn alle transfers tussen magazijnen, vestigingen en magazijnlocaties uitgewerkt.
 • In Dave kan men beter opvolgen wanneer bepaalde goederen binnenkomen en wanneer bepaalde goederen geleverd moeten worden.
 • In Dave kunt u onmiddellijk zien welke bestellingen 100% leverbaar zijn.
 • In Dave kunt u op elk document betalingen bijhouden.
 • In Dave kunt u elk document voorzien van een intro-tekst en een slottekst.
 • In Dave is het wegschrijven naar andere documenten veel uitgebreider.
 • In Dave kunt u communicaties met klanten koppelen aan documenten (indien u de communicatie-module hebt aangeschaft)
 • In Dave geen afrondingsverschillen tussen kasverkopen BTW inclusief en facturen omdat men in Dave facturen inclusief BTW kan opstellen.
 • In Dave is de kassaverkoop anders en beter uitgewerkt. De kasverslagen zijn beter uitgewerkt en de koppeling met de boekhouding is volledig automatisch. Opvolging van cash-ontvangsten, bancontact en betaalkaarten worden automatisch verwerkt in de boekhouding. Er wordt geen factuur kasverkopen meer opgesteld maar de omzetten en ontvangsten worden rechtstreeks naar het financieel dagboek geboekt.
 • In Dave is er een externe link om bestellingen van webwinkels of andere programma's in te lezen.
 • In Dave zijn er verkoopstatistieken met overzichten van verschillende maanden naast mekaar.
 • In Dave is er een portefeuille-overzicht. Dit rapport toont de openstaande offertes met slaagkans, de openstaande bestellingen, de openstaande leveringen en de openstaande facturen.

Extra modules

Dave kan uitgebreid worden met bijkomende modules zoals Dave Communications, Agenda, Service, ...