Aanmaak boekjaar Afdrukken

Hoe?

Kies menu 'Beheer - Beheer perioden - Automatische aanmaak...
Via deze optie kunt u een nieuw boekjaar automatisch aanmaken. Dit betekent dat Dave voor u automatisch het boekjaar, het kalenderjaar, de boekperioden en de BTW-perioden creëert.'
Alle velden in dit scherm moeten ingevuld worden.

AanmaakBoekjaar

  • Boekjaar: Hier geeft u het jaartal in van het nieuwe boekjaar
  • Startdatum: Dit is de startdatum van het boekjaar. Dit moet starten op de eerste van de maand.
  • Aantal perioden boekjaar: dit is voor een normaal boekjaar 12 maanden of 4 kwartalen. Bij een verlengd boekjaar geeft u het juist aantal perioden in.
  • Boekperiode: de duur van een periode: maand of kwartaal. Het is aan te raden om de boekperiode steeds op maand in te stellen omdat u zo alle rapportering per maand kan opvragen. Enkel voor heel kleine boekhoudingen kan gekozen worden voor kwartaal.
  • BTW: kies hier voor maandaangifte of voor kwartaal-aangifte.
  • Aantal maanden/dagen boekjaar: duidt hier de lengte van het boekjaar aan in maanden of in dagen. Dit aantal wordt gebruikt bij de “pro rata temporis”-berekening bij de afschrijvingen. In feite is dit getal de noemer van de breuk die bij de berekening gebruikt wordt.
    Voorbeeld: bij een boekjaar van 12 maanden is de waarde 365. Bij een investering aangekocht op 30 december wordt het af te schrijven gedeelte: het aankoopbedrag x 2/365.
    U kunt deze waarde achteraf nog steeds aanpassen.

Bij de automatische aanmaak wordt automatisch het boekjaar aangemaakt en het kalenderjaar indien dit nog niet zou bestaan. Verder worden alle perioden en alle overeenstemmende BTW-perioden aangemaakt, ook als het boekjaar verschillend is van het kalenderjaar of als het boekjaar langer is dan een kalenderjaar.

De nummering van de boekperioden begint steeds met het jaartal van het boekjaar gevolgd door het nummer van de periode: 2011/01, 2011/02, 2011/03, ...
De nummering van de BTW-perioden komt steeds overeen met het kalenderjaar en de maand of de periode. Voor maandaangiften: 2011/01 tot 2011/12, voor kwartaal-aangiften van 2011/01 tot 2011/04.
Bijvoorbeeld: maandaangifte van juli 2011 is 2011/07, bij kwartaalaangiften is de periode van het tweede kwartaal 2011: 2011/02.

U kunt het resultaat bekijken door de verschillende bestanden (boekjaar, kalenderjaar, boekperiode, BTW-periode) te bekijken.

Voorbeeld

Als tweede voorbeeld ziet u hoe een gebroken boekjaar kan ingegeven worden.
Dit boekjaar start op 1 oktober, er wordt in de boekhouding gewerkt per maand, maar de BTW-aangifte gebeurt per kwartaal.

AanmaakGebrokenBoekj