Ik kan niet aanmelden. "Maximum aantal sessies is bereikt." Afdrukken

Dit betekent dat er zich meer gebruikers willen aanmelden dan dat de gebruikerslicentie toelaat.

Voor elke gebruiker wordt er bijgehouden wanneer deze zich aanmeldt en afmeldt.

Indien het afmelden niet correct is verlopen omwille van een stroompanne, netwerkonderbreking of systeemfout dan bestaat de kans dat deze informatie niet meer correct is.

In dit geval dient er door de systeembeheerder ingegrepen te worden.

Hoe?

 • Meldt aan met gebruiker _SYSTEM
 • Kies menu "Systeembeheer - Database Sessies"
  U krijgt twee overzichten te zien: een overzicht van de actieve gebruikers in Dave en de modules waarin deze gebruikers aan het werken zijn en een overzicht met de sessies in FrontBase.

DatabaseSessies

 • In het voorbeeld hierboven is enkel de gebruiker _SYSTEM aangemeld in Frontbase, maar toch zijn er nog sessies van de gebruiker PATRICK in de modules van Dave.
  Deze sessies zijn dus niet opgeruimd geweest.
 • Om de sessies te laten opruimen, klikt u op de knop '-' (Verwijderen van oude sessies).
  Vermits er in Frontbase geen sessie meer is voor PATRICK, kunnen de sessies in de modules opgeruimd worden. De lijst bovenaan zal dan leeg zijn.

DatabaseSessies2

 • In het voorbeeld hierboven zijn de gebruikers _SYSTEM en PATRICK aangemeld in Frontbase, maar de gebruiker PATRICK is ondertussen niet meer aangemeld.
  Hij heeft Dave laten open staan en dan zijn laptop gesloten en meegenomen.
  De sessies werden dus niet opgeruimd in Dave en ook niet in Frontbase.
 • 'Verwijderen van oude sessies' zal nu niet werken omdat we vanuit Dave niet de sessies van Frontbase kunnen opruimen.
 • Om de vastgelopen sessie uit Frontbase te verwijderen, zijn er 2 mogelijkheden:
  • De database herstarten
  • De sessie verwijderen met behulp van het programma FrontbaseManager.
  Voor meer info over vastgelopen sessies in Frontbase kan de systeembeheerder contact opnemen met onze helpdesk.

Hoe te vermijden?

  Er zijn enkele instellingen die u kan doen om te vermijden dat de verbinding met de database verloren gaat:
 • In het energiebeheer van uw computer stelt u in dat de schijven nooit in slaapstand mogen gaan.
  Op Mac OS X vindt u dit terug via de systeemvoorkeuren.
  Op Windows kan u het energiebeheer terugvinden via het configuratiescherm.
 • In Dave kiest u menu 'Archief - Voorkeuren' (op Mac) of Bestand - Voorkeuren (op Windows).
 • Onder het tabblad "Aanmelden" vindt u de optie "Tijdsinterval voor actief houden verbinding".
  Vul bij deze optie 180 sec in en klik op Akkoord om de voorkeur te bewaren.

  Hierdoor zal Dave om de ingestelde tijd een actie uitvoeren naar de database en zo ervoor zorgen dat de netwerkverbinding behouden blijft ook al is er geen activiteit van de gebruiker.
  Deze instelling moet u enkel activeren als u remote (van op afstand) verbonden bent met de database en enkel als u last hebt van verbroken netwerkverbindingen.
  De in te stellen tijd is in seconden, bijvoorbeeld 180 (= 3 minuten).