Website koppelen aan Dave Afdrukken

Gegevens uit Dave halen:

Het ophalen van informatie uit Dave (klanten, artikelen, ...) gebeurt steeds via een rechtstreekse ODBC- of JDBC-koppeling met de FrontBase-database en door gebruik te maken van SQL instructies.
Vooraleer SELECT-instructies uit te voeren en om geen tabellen te blokkeren, zet u best de sessie op “alleen lezen” via het volgende commando:

SET TRANSACTION READ ONLY, ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;

Enkele voorbeelden van SQL-instructies:

SELECT CARTIKEL,COMSCHRIJVING1 FROM TARTIKELS;
SELECT CARTIKEL, CVERKOOPPRIJS FROM TARTIKELPRIJZEN, TARTIKELS WHERE CARTIKELS_PK=CARTIKELS_FK AND CTARIEF=’P1’;
SELECT CCONTACT,CNAAM1,CPOSTCODE,CGEMEENTE FROM TCONTACTEN WHERE CNIETACTIEF=FALSE;

Als u een webwinkel heeft waarin u de artikelen van Dave wilt tonen, maar ook de beschikbaarheid hiervan real-time wilt weergeven dan kunt u bijvoorbeeld 1x per dag met een SELECT-instructie alle artikelen uit Dave halen om in de database van de website te bewaren en zo te tonen op de website. Wanneer een klant een bepaald artikel opvraagt op de website, kan de website rechtstreeks in Dave controleren of dit artikel beschikbaar is.

 

Gegevens naar Dave sturen:

Hiervoor heeft u de optie "Externe link Order Administration" van Dave nodig. 

Deze externe link van Dave is bedoeld om gegevens komende een ander programma of website op regelmatige wijze in te lezen in de module Order Administration. Zo kunnen website-bouwers deze link ook gebruiken om bestellingen en klantgegevens in te lezen in Dave.

De externe link bereikt men via “Verkoop -> Externe link” en het volgende venster verschijnt:

externe link 1

U ziet hier de tabellen met de ingelezen gegevens. Staat achter elke tabel een nul dan werd er nog niets ingelezen.

Deze tabellen zijn tijdelijke tabellen. Dit betekent dat de informatie in deze tabellen nog niet in de juiste Dave-tabellen zitten en dus ook nog niet binnen Dave zichtbaar zijn.

  • In het geval het externe programma de tabellen in de database automatisch opvult, zal u aantallen aantreffen achter de tabellen.
  • Indien de aanlevering van gegevens gebeurt via een tekstbestand zal u via “Open...” het tekstbestand moeten aanduiden en worden de tabellen bij het inlezen van het tekstbestand opgevuld.

De beschrijving van deze tabellen en bestanden kan u hieronder downloaden:

Dave bijlage  (vanaf pag. 25).

Klikt u op “Akkoord” dan wordt de inhoud van de tijdelijke tabellen overgezet naar de definitieve tabellen binnen Dave.

Indien “Enkel bestand testen” aangevinkt staat, wordt er enkel getest en wordt er niets ingelezen.

Indien er zich fouten voordoen, worden deze getoond en kunt u eventuele fouten verbeteren door in het overzicht “Tabellen” op een tabel te dubbelklikken: de inhoud van de tabel wordt dan getoond zoals in het volgende venster:

externe link 2

Hier kunt u de inhoud van de tabellen bekijken en eventueel nog aanpassen.

Na het inlezen van de tabellen krijgt u een verkort overzicht van de ingelezen gegevens en worden de gegevens die ingelezen werden uit de tabellen verwijderd.

externe link 3

Deze routine van inlezen kan geautomatiseerd worden waarbij men meldingen krijgt per e-mail wanneer er iets misloopt.

Wissen van de tabellen

De inhoud van de tabellen kan gewist worden via de “Min”-knop naast het overzicht. Opgelet: alle informatie van alle tabellen wordt gewist.

Welke gegevens worden ingelezen?

  • Contacten (klanten)
  • Contactpersonen
  • Contactadressen (leveringsadres)
  • Contactgroepen (klant hoort tot een bepaalde contactgroep)
  • Verkopen (offertes, bestellingen of servicebons)
  • Verkooplijnen
  • Verkoopbetalingen

Gegevens die al bestaan, worden overschreven, nieuwe gegevens worden aangemaakt.

Verkopen krijgen bij het inlezen een nieuw documentnummer en het oude volgnummer wordt geplaatst in het veld “Uw referentie”.

OPGELET: enkel de gegevens voor de firma en vestiging waarin u aangemeld bent, worden ingelezen.

Welke controles worden uitgevoerd?

Contacten: - controle BTW-nummer
- bestaat de landcode en de tariefcode?
- taalcode mag enkel N,F,E,D zijn
Verkopen: - firma- en vestigingcode moet bestaan
- contactcode, tariefcode, muntcode, documenttype moeten bestaan
Verkooplijnen: - artikelcode moet bestaan
Verkoopbetalingen: - betaalwijze moet bestaan indien geen cash-verkoop

Indien niet-verplichte velden niet ingevuld worden, worden de standaard instellingen gebruikt.