Dave op Mac Yosemite Afdrukken
In Mavericks (10.9) en Yosemite (10.10) is er een nieuwe beveiliging waardoor programma's die niet herkend worden slechts een zeer lage prioriteit krijgen op de processor. Omnis en dus ook Dave kunnen hierdoor trager werken wanneer deze bijvoorbeeld communiceren met andere programma's van Mac (Mail, iCal, bestandsselectie…).
Om dit te vermijden moet Dave opgestart worden via een script. Achterliggend zorgt dit script ervoor dat Omnis opgestart wordt via de Terminal van Mac en zo geen probleem meer heeft met die beveiliging.

Gelieve volgende stappen uit te voeren om Dave voor te bereiden op Mavericks (10.9) of Yosemite (10.10):

Veronderstelling:
- "Omnis Studio 5.1 Runtime" bevindt zich in de map "Applications" (of "Programma's").


1) Aanmaak van Dave-snelkoppeling binnen Omnis Studio:

- Start het programma Terminal (meestal terug te vinden in de map "Utilities" of "Hulpprogramma's").
- Typ volgende twee commando's in in Terminal (met Enter op einde van elke lijn):
cd /Applications/Omnis\ Studio\ 5.1\ Runtime.app/Contents/MacOS/startup/sudo ln -s /Applications/Dave/Dave.lbs
 Opm.: Bij uitvoeren van het sudo-commando wordt wachtwoord van uw Mac gevraagd.


2) Script maken om Dave op te starten via Terminal:

- Start het programma Applescript Editor (onder Hulpprogramma's).

- Kopieer en plak onderstaande code over in de witte ruimte van de Applescript Editor.

tell application "Terminal"

 activate

 set myPath to "/Applications/Omnis Studio 5.1 Runtime.app/Contents/MacOS/Omnis"

 open myPath

end tell


tell application "System Events"

 set visible of process "Terminal" to false

end tell

- Klik op "Compile"

- Daarna zou u onderstaand scherm moeten hebben.  
- Dit script kan u nu bewaren als "Application" via menu File / Save as… 
In onderstaand voorbeeld maken we een programma "DaveStart" dat we op het bureaublad bewaren.
- En om nu Dave op te starten dubbelklikt u op dit nieuw programma in plaats van via het bestand Dave.lbs. 


PS: U kan best uw bestaande shortcut in uw dock vervangen door dit nieuwe programma.

Als Dave opstart via dit programma, is alles in orde.