Het succes van de workshops Tips&Tricks
Deze zomer organiseerde Just Software een aantal workshops voor Dave-gebruikers met als doel hen enkele ‘tips’ en ‘tricks’ bij te brengen over de software die ze dagelijks gebruiken, Dave. De sessies werden georganiseerd rond verschillende onderdelen van Dave, zoals de modules Boekhouding, Order, Communicatie en Agenda en het onderdeel Rapporten.

Workshop2In totaal ontvingen we een zestigtal inschrijvingen. Uit de reacties die we kregen, bleek dat het initiatief op veel enthousiasme van de klanten werd onthaald.

Voor het verloop van de workshops lieten Guido, Geert en Alain zich leiden door het publiek. De interactieve sessies wierpen hun vruchten af en we zagen alle deelnemers tevreden huiswaarts keren. Deze workshops waren niet alleen leerrijk voor Daves dagelijkse gebruikers, maar ook voor onze eigen mensen. Door hun vragen leren ook wij bij en kunnen we ons nog beter verplaatsen in de logica van de gebruiker.

Uit verschillende reacties bleek dat onze klanten dit initiatief appreciëren. Hou zeker de website in 't oog, meer workshops op komst!