INTERVAT: Wijzigingen BTW: overgang naar Intervat 8.0
Vanaf 07/02/2012 schakelde INTERVAT over naar versie 8.0. Deze verandering houdt een reeks grote wijzigingen in betreffende de schema's van de aangiften en listings. Dankzij enkele alerte Dave-gebruikers konden we onze software hieraan snel aanpassen, daar er vanuit de overheid niet of miniem werd gecommuniceerd.

De verandering naar een nieuwe versie van Intervat betekent dat u met de huidige versie van Dave niet meer automatisch een BTW-aangifte, een intracommunautaire opgave of een klantenlisting kunt indienen.

Wij betreuren in elk geval de gebrekkige communicatie van onze Belgische overheid hierover. Na een kleine rondvraag blijkt dat bijna niemand hiervan op de hoogte is.

Geen enkel bedrijf werd door de BTW-administratie aangeschreven om te melden dat deze veranderingen op til waren. Iedereen werd op 09/02/2012, de eerste dag dat de website van INTERVAT terug bereikbaar was, voor een voldongen feit geplaatst.

De enige communicatie over de aankomende veranderingen stond te lezen op de intervat website en wel met de volgende tekst:

"Harmonisering xsd-schema's vanaf 7 februari 2012"

Geen enkele normale mens die snapt wat dit betekent, laat staan wat de gevolgen hiervan zijn. U moet al een 'IT'-er zijn (en die doen normaal geen BTW-aangiftes) om te snappen waarover het gaat.

Gelukkig hebben enkele Dave-gebruikers ons via de helpdesk op 09/02/2012 gemeld dat INTERVAT niet werkte. Onze programmeurs hebben onmiddellijk naar het probleem gekeken en ondertussen is er een nieuwe versie van Dave Account beschikbaar die wel voldoet aan de nieuwe INTERVAT-richtlijnen.