Nieuwe regels facturering 2013: UPDATE
Er was heel wat te doen rond de nieuwe factureringsregels die in voege zouden treden vanaf 01/01/2013. Vooral het feit dat sommige facturen in de BTW-aangifte moeten gerapporteerd worden in de periode dat de betaling is ontvangen, creëert vragen over de praktische toepassing hiervan. Voor deze nieuwe regels is er echter een overgangsperiode van 01/01/2013 tot 31/12/2013 waarin de huidige factureringsregels (van 2012) mogen toegepast worden.

Er verandert nog niets in Dave, tot we meer zekerheid hebben over de concrete veranderingen die nodig zijn.

We houden u in elk geval op de hoogte van zodra we meer informatie hebben.