Omschakelingsperiode verlengd - Dave reeds SEPA-ready
De periode voor ondernemingen om over te schakelen van DOM'80-mandaten naar het nieuwe Europese SDD-systeem wordt in België verlengd tot 1 april 2014. De Europese Commissie formuleerde op 9 januari het voorstel om 1 februari 2014 als einddatum voor de migratie van de nationale overschrijvingen en domiciliëringen te behouden.

Er wordt echter wel een bijkomende overgangsperiode van 6 maanden voorzien voor bedrijven die er niet in geslaagd zijn om voor 1 febrauri naar de SEPA (Single Euro Payments Area) over te schakelen. 
Dave-gebruikers hoeven echter niets te vrezen. In de nieuwste update Dave 2.70, zijn de nodige aanpassingen reeds gebeurd.

Belgische richtlijn
In België hebben reeds vele ondernemingen de SEPA-hervormingen probleemloos doorgevoerd. Door dit hoge migratiepeil en de motivering van Belgische bedrijven, dringt de Belgische banksector in samenspraak met de Nationale Bank, aan op een verdere snelle overschakeling. Daarom vragen ze aan alle Belgische ondernemingen om in een bijkomende periode van twee maanden de omschakeling succesvol af te ronden.

Wat verandert er?
Sinds 1 februari is het niet meer mogelijk om DOM 80-mandaten te ondertekenen en kunnen er geen nieuwe schuldeisers meer geregistreerd worden in het DOM 80-systeem. Wijzigingen aanbrengen aan bestaande DOM 80-mandaten is ook verboden. Invorderingen op basis van bestaande DOM 80-mandaten kunnen echter nog tot 1 april 2014 worden uitgevoerd. De continuïteit van de betalingen via domiciliëring tot de volledige migratie naar het Europese SDD-schema wordt hierdoor verzekerd.

Dave is SEPA-ready!
Ook in Dave 2.70 zijn de DOM 80-bestanden verdwenen. Zij zijn vervangen door XML-bestanden. Het beheer en afdrukken van deze XML-mandaten wordt mogelijk.


Ondernemingen die de SEPA-omschakeling niet voor 1 april 2014 in orde gebracht hebben, dienen contact op te  nemen met hun financiële instantie om zich te informeren over de nodige aanpassingen en praktische maatregelen.

Surf naar sepabelgium.be voor meer informatie.