Opvragen contactfiche via contactpersonen Afdrukken

Als u de naam van de contactpersoon kent maar u weet niet in welk bedrijf hij werkzaam is dan kan u via de contactpersoon toch gemakkelijk de contactfiche oproepen.

Via menu "Bestanden -> Contactpersonen" zoekt u naar de contactpersoon en opent u de fiche van de contactpersoon. Bovenaan de fiche verschijnt de naam van de firma waartoe deze contactpersoon behoort. Als u op de naam van de firma klikt, komt u automatisch terecht in de contactfiche van deze firma.