Project management

Bijna alle bedrijven hebben binnen hun organisatie jobs of projecten die opgevolgd moeten worden. Dit kan gaan van kleine jobs, die door één persoon kunnen uitgevoerd worden, tot grotere projecten waarbij meerdere partijen (medewerkers, leveranciers) betrokken worden en die zich ook over langere termijnen kunnen afspelen.

7500893_projectPlanning en opvolging van projecten

Dave Project helpt u uw projecten beter te beheren en op te volgen. Of een project succesvol wordt, én winstgevend, hangt grotendeels af van de permanente opvolging van het project en het kort op de bal spelen. Dave Project bezorgt u tijdig alle informatie.
Taken en schattingen van tijd en kosten worden geïnventariseerd en gegroepeerd in projectfases.
Prijsaanvragen worden ingediend bij leveranciers. Op basis van offertes van leveranciers en eigen schattingen worden voorcalculaties gemaakt. Naar klanten worden offertes opgesteld op basis van de voorcalculaties.
Eens een project gestart, wordt het project voorzien van actuele informatie die grotendeels automatisch wordt aangeleverd (via registratie van prestaties en gemaakte kosten, aankoop- en verkoopfacturen). Zo kan de voortgang van het project op elk moment vergeleken worden met de planning.

Samenwerking

In project management is samenwerking tussen mensen belangrijk. Deze mensen zitten soms gespreid over meerdere locaties en organisaties. Het is dan belangrijk om een zicht te hebben op de agenda’s, de takenlijsten, de communicaties en de documentatie. Dave Project zorgt dat al deze informatie centraal beschikbaar is.
De chaotische distributie van veranderlijke informatie per e-mail wordt hiermee overbodig.

Facturatie van projecten

U bepaalt zelf voor elke fase in het project of u de fase forfaitair factureert of volgens de werkelijk gepresteerde uren. U kunt gepresteerde uren of afgewerkte fasen van een project automatisch laten factureren.

Integratie

Een project management systeem heeft pas een toegevoegde waarde als het perfect geïntegreerd is met de andere bedrijfssoftware. Daarom werkt Dave Project harmonieus samen met de andere Dave-modules zonder dat informatie opnieuw moet ingegeven worden.
Tijdregistratie gebeurt via de module Dave Time, planning van medewerkers via Dave Agenda, factureren via Dave Invoice of Dave Order Administration. Door een project automatisch te koppelen aan een analytische rekening kunnen de kosten en opbrengsten van een project ook in Dave Account opgevolgd worden.

Efficiëntie

Met het project management systeem Dave Project hebt u een beter zicht op de evolutie van de kosten, een snellere toegang tot alle projectinformatie, betere managementinformatie, kunt u projecten tijdig opleveren en sneller factureren. Kortom, met Dave Project werkt u efficiënter.

 

Lees meer...

 

Gratis Dave ERP uitproberen?

Probeer een maand lang gratis onze ERP-software Dave uit. Ervaar hoe Dave uw administratieve processen vergemakkelijkt en uw verkoop optimaliseert.
Start vandaag uw 30 dagen gratis demo en ontdek alle functionaliteiten en mogelijkheden van ERP- en CRM-toepassing Dave.

Persoonlijke demonstratie Dave

Wij geven ook persoonlijke demonstraties van onze bedrijfssoftware Dave. Onze Account Manager toont u alle mogelijkheden en functies van Dave.  Een afspraak is zo gemaakt!